ჩვენს შესახებ

შპს მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი „მედიატორი“  შეიქმნა 2008 წელს.    ჩვენი არბიტრაჟი განიხილავს კერძო ხასიათის  იმ ქონებრივ დავებს, რომლის მოწესრიგებაც მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთს შორის. საარბიტრაჟო წარმოების პროცესში მხრაეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებით. არბიტრაჟი საქმიანობაში დამოუკიდებელია და დროის დაზოგვის  თვალსაზრისით,  გრძელვადიანი  სასამართლო პროცესებისაგან განსხვავებით,    წარმოადგენს დავების ეფექტურად  განხილვის საუკეთესო საშუალებას.

ჩვენი არბიტრაჟი  ალტერნატიული ხასიათის, სანდო, სტაბილური საარბიტრაჟო სასამართლოა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია:  დამოუკიდებლობა,  პროფესიონალიზმი, მომსახურების გაწევის მაღალი სტანდარტი.